adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

Będę zeznawał w charakterze świadka

Będę zeznawał w charakterze świadka

NIEZBĘDNIK ŚWIADKA

Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na wezwanie i pozostawać w dyspozycji organu procesowego do momentu zakończenia czynności (art. 177 k.p.k.)

Świadek ma obowiązek złożenia zeznań (art. 177 k.p.k.)

Obowiązek złożenia przyrzeczenia przez rozpoczęciem zeznań (art. 187 k.p.k.)

Prawo odmowy  złożenia zeznań i uchylenia się od odpowiedzi na pytanie (art. 182 – 183 k.p.k.)

Prawo żądania przeprowadzenia okazania, aby wyłączyć możliwość rozpoznania osoby przesłuchiwanej przez osobę rozpoznawaną (art. 173 § 2 k.p.k.)

Prawo żądania przesłuchania na rozprawie z wyłączeniem jawności (art. 183 § 2 k.p.k.)

Zawsze w postępowaniu sądowym czy to przygotowawczym może zdarzyć się sytuacja, gdy podczas przesłuchania w charakterze świadka powiesz coś, co może skierować przeciwko Tobie pewne podejrzenia, a nawet spowoduje określoną odpowiedzialność karną. Zeznania takie mogą być punktem wyjścia dla poszukiwania przez organy ścigania dowodów na Twoją winę. W konsekwencji może to doprowadzić do wytoczenia wobec Ciebie oskarżenia. Dlatego gdy nie jesteś pewny czy sprawa w której będziesz przesłuchany w charakterze świadka, nie dotyczy także Ciebie, uzyskaj poradę adwokata.

Pamiętaj, że stawiennictwo jako świadek na wezwanie organu jest obowiązkowe!

Jeśli nie spełnisz tego obowiązku możesz narazić się na karę porządkową w postaci: kary pieniężnej w wysokości do 10.000 zł, zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na przesłuchanie lub kary aresztu do 30 dni.

Takie kary sąd może zastosować również w sytuacji, niestosowania się do poleceń sądu, odmowy skłania zeznań mimo istnienia pouczenia przez organ o istnieniu takiego obowiązku, oddalenia z miejsca przeprowadzania czynności przed jej przeprowadzeniem.

Jeśli nie jesteś w stanie stawić się na wezwanie organu, możesz usprawiedliwić swoją nieobecność wykazując to, iż np. nie pozwoliła Ci się na stawienie ciężka choroba lub inna poważna przeszkoda. Niewątpliwie najważniejszym w tym przypadku jest odpowiednie uzasadnienie nieobecności można je poprzeć np. stosownym dokumentem. W takich przypadkach jest możliwe przesłuchanie świadka w miejscu jego pobytu. Termin na złożenie usprawiedliwienia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wymierzającego karę porządkową.

Jeśli zaś już kara pieniężna została nałożona – wówczas usprawiedliwienie powoduje to, iż sąd jest zobowiązany do jej uchylenia.

Podczas przesłuchania w charakterze świadka miej na uwadze to, że jesteś zobowiązany do zeznawania prawdy nie możesz jej również ukrywać. Podlegasz odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa z art. 233 § 1 kk, jeśli świadomie zataisz prawdę albo zeznasz nieprawdę. Pamiętaj o tym, że ten czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 8.

KIEDY MOŻESZ ODMÓWIĆ SKŁADANIA ZEZNAŃ JAKO ŚWIADEK?

Jeśli jesteś osobą najbliższą dla osoby, której dotyczy postępowanie możesz odmówić składania zeznań (np. gdy podejrzanym jest Twój syn, brat, żona itp.) Prawo odmowy zeznań trwa również po ustaniu małżeństwa lub przysposobienia. Nawet jeśli jesteś już po rozwodzie nie masz obowiązku zeznawania przeciwko byłemu małżonkowi. Również w przypadku, gdy zaadoptowałeś dziecko, a później adopcja uległa rozwiązaniu, to dalej dziecko będzie uznawane za osobę najbliższą (art. 182 § 1 i 2 k.p.k.)

Odmówić składania zeznań możesz jeszcze w sytuacji gdy w innej toczącej się sprawie jesteś oskarżony o współudział w przestępstwie, którego dotyczy to postępowanie (art. 182 § 3 k.p.k.)

W powyżej przedstawionych sytuacjach możliwość skorzystania z odmowy składania zeznań jest możliwa tylko do czasu rozpoczęcia pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym. Nawet jeśli wcześniej złożyłeś jakieś wyjaśnienia przed policją lub prokuratorem zawsze możesz do momentu zeznań przed Sądem skorzystać z tego uprawnienia. W tym przypadku wszelkie dokumenty, w których zostały zapisane Twoje wcześniejsze wypowiedzi, nie będą stanowiły dowodu, ani też nie mogą być odczytywane na rozprawie (art. 186 k.p.k.)

Można uzyskać także zezwolenie od zeznawania, powołując się na szczególnie bliski stosunek z oskarżonym. Należy wystąpić o takie zwolnienie, a następnie przez rozpoczęciem pierwszego przesłuchania przez Sądem w charakterze świadka wystarczy oświadczyć, że korzysta się z takiego zwolnienia. (art. 185 k.p.k.)