adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

O kancelarii adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adw. Marcina Szewczyka mieści się w Giżycku (ul. Warszawska 7) oraz w Olsztynie (ul. Erwina Kruka 24/4-5). Z uwagi na rozległość regulacji prawnych regulujących rozmaite dziedziny Kancelaria Adwokacka skoncentrowała świadczenie usług prawnych do zagadnień związanych z szeroko pojmowanym prawem karnym oraz prawem rodzinnym. Specjalizacja pozwala na zwiększenia stopnia optymalizacji działania prawnika w celu osiągnięcia maksymalnie korzystnego efektu dla Klienta.

W ramach świadczonych usług Kancelaria udziela porad prawnych, wydaje opinie, sporządza i redaguje pisma procesowe, prowadzi negocjacje pomiędzy zainteresowanymi stronami. Domeną firmy jest jednak reprezentacja Klienta w procesach sądowych oraz w postępowaniach przed organami ścigania.

Każdy członek zespołu kancelarii posiada należyte przygotowanie merytoryczne, co determinuje profesjonalizm i rzetelność w toku wykonywanej usługi.

Podjęcie współpracy oraz jej koszty ustalane są wyłącznie w toku osobistego spotkania w jednym z biur kancelarii po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną bądź osobiście w sekretariatach kancelarii w Giżycku lub Olsztynie.

W sprawach nagłych (np. zatrzymanie, areszt, uprowadzenie dziecka) istnieje możliwość organizacji spotkania poza godzinami funkcjonowania biur.