adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

Jestem pokrzywdzony przez sprawcę przestępstwa

Jestem pokrzywdzony przez sprawcę przestępstwa

Jestem pokrzywdzony przez sprawcę przestępstwa

Padłeś ofiarą przemocy? Ktoś Cie pobił, oszukał albo znieważył? Zostałeś pokrzywdzony bezprawnym działaniem innej osoby?

Jeśli odczuwasz, że zostałeś w jakikolwiek sposób skrzywdzony, powinieneś interweniować !

Pamiętaj, że Twoje dobra takie jak : mienie, zdrowie, wolność, godność są pod ochroną prawną.

Powinieneś złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli którekolwiek Twoje dobro zostało naruszone w dowolny sposób. Można je złożyć na piśmie do najbliższej jednostki policji lub prokuratury (wysyłając za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w biurze podawczym organu), a także ustnie poprzez opowiedzenie policjantowi albo prokuratorowi o całym zdarzeniu. Po prawidłowym złożeniu zawiadomienia, właściwy organ może od razu przesłuchać Cię w charakterze świadka. W tej sytuacji zostanie zaprotokołowane przez organ prowadzący czynności zarówno zawiadomienie jak i przesłuchanie. Na końcu zostaniesz zaznajomiony z treścią protokołu oraz będziesz musiał go podpisać.

W sytuacji, gdy zostaną naruszone Twój prawa, otrzymujesz status pokrzywdzonego zyskując przy tym liczne prawa.

NIEZBĘDNIK POKRZYWDZONEGO

Masz prawo do korzystania z pomocy adwokata (art. 87 § 1 k.p.k). W sytuacji gdy nie stać Cię na adwokata, masz zawsze możliwość złożenia wniosku o przyznanie adwokata z urzędu (art. 87 § 1 k.p.k. oraz art. 88 k.p.k.). Masz prawo do składania wniosków (art. 315 § 1 k.p.k.). W przypadku nie jest możliwie stawienie się przez Ciebie na policji lub w prokuraturze z powodu choroby, przebywania za granicą istnieje możliwość przeprowadzenia przesłuchania na odległość lub w miejscu Twojego pobytu (art. 177 § 1a – 2 k.p.k). Jeśli pokrzywdzony jest osobą małoletnią lub nieporadną, starszą zawsze może w toku postępowania działać za pomocą rodziców lub opiekunów (art. 51 § 2-3 k.p.k). Gdy zachodzi niebezpieczeństwo, iż nie będzie możliwe przesłuchanie świadka na rozprawie masz prawo zwrócić się do sądu o jego przesłuchanie (art. 316 § 3 k.p.k.). Masz prawo do otrzymania odszkodowania. Jednak aby móc z niego skorzystać należy złożyć przed odpowiednim organem wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub w części przez zakończeniem pierwszego przesłuchania na rozprawie. Nadto warto również pamiętać, że możesz przed pierwszą rozprawą złożyć oświadczenie, iż chcesz być oskarżycielem posiłkowym (czyli będziesz działać obok prokuratora jako oskarżyciel). Uzyskujesz w toku postępowania dodatkowe prawa mając taki status. W tych okolicznościach warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług adwokata. Masz prawo żądania okazania osoby podejrzanej w sposób uniemożliwiający mu rozpoznanie Ciebie np. poprzez lustro weneckie (art. 173 § 2 k.p.k.). Jeśli masz wątpliwości co do bezstronności osób prowadzących sprawę na każdym etapie postępowania możesz złożyć wniosek o wyłączenie takiej osoby (art. 42 § 1 k.p.k. oraz art. 47 k.p.k) W przypadku powołania biegłego, możesz wziąć udział w jego przesłuchaniu oraz zapoznać się z jego opinią  (art. 318 k.p.k.). Za zgodą organu prowadzącego sprawę masz prawo przeglądać akta, sporządzać odpisy czy wnioskować o kserokopie poszczególnych kart akt sprawy. W przypadku odmowy przysługuje na taką decyzję zażalenie (art. 156 § 1 k.p.k. oraz art. 159 k.p.k). Masz prawo skorzystać z pomocy mediatora. Jednak pamiętaj o tym, że to nie jest Twój obowiązek, Ty decydujesz czy chcesz z takiej pomocy skorzystać. (art. 23a§ 1 k.p.k.) Masz prawo samodzielnie wnieść akt oskarżenia do sądu, gdy organ w określonych prawem sytuacjach nie przewiduje potrzeby prowadzenia postępowania w Twojej sprawie (art. 55§ 1 – 2 k.p.k.) W takie sytuacji rozsądnym ruchem będzie przy sporządzaniu takiego pisma skorzystanie z pomocy adwokata. W przypadku gdy w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia zawiadomienia o przestępstwie nie otrzymałeś żadnej informacji dotyczącej konkretnych działań policji lub prokuratury masz prawo wnieść zażalenie (art. 306 § 3 k.p.k.) Zażalenie przysługuje również na umorzenie śledztwa oraz na odmowę wszczęcia śledztwa. (art. 306 k.p.k.) Masz prawo złożyć zażalenie na czynności, które naruszają Twoje prawa (art. 302 § 2 k.p.k.)