adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

Prawo Karne

Kancelaria Adwokacka zapewnia doradztwo i reprezentację Klienta w sprawach z zakresu prawa karnego:

– obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania (Policja, CBŚP, ABW, CBA, Prokuratura),
– obrona w postępowaniach sądowych przed sądami rejonowymi,okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym,
– obrona skazanych m.in. w zakresie odroczenia wykonania kary, udzielenia przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia, udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
– obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
– reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
– kancelaria zapewnia także pomoc w sytuacjach nagłych, związanych najczęściej z zatrzymaniem bądź wyznaczeniem posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania.