adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka, w zakresie prawa rodzinnego, zapewnia wsparcie i reprezentację procesową w szczególności w sprawach dotyczących:

1   rozwodu, separacji, ubezwłasnowolnienia
2.  podziału majątku wspólnego eksmałżonków,
3.  ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonków
4.  alimentów
5.  ustalenia kontaktów z dzieckiem
6.  ustalenia lub zmiany miejsca pobytu dziecka
7.  ograniczenia lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
8.  wydania dziecka.