adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

Strefa Klienta

Rozwód – co warto wiedzieć?

Rozwód – co warto wiedzieć? Ile kosztuje sprawa o rozwód/separację? Przy składaniu pozwu o rozwód lub wniosku o separację należy uiścić opłatę wynoszącą 600 zł, która jest stała. Niezależnie od tego czy składamy pozew bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie wysokość tej opłaty jest niezmienna. Nie wpływają na jej wysokość również  okoliczności dotyczące tego ile mamy dzieci...
Czytaj więcej

Czeka mnie rozwód – co zrobić?

Czeka mnie rozwód  – co zrobić ? Rozwód jest bez wątpienia jest jednym z traumatycznych doświadczeń w życiu człowieka. Z całą pewnością powzięcie informacji o rozwodzie od partnera lub też  z sądu poprzez odebranie odpisu pozwu rozwodowego od aktualnego małżonka powoduje bardzo silne emocje. Wówczas rozbudzony stres i emocje nie są najlepszym doradcą naszego postępowania. Niejednokrotnie pretensje, urazy czy też...
Czytaj więcej

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów Aby ustalić kontakty z dzieckiem należy złożyć odpowiedni wniosek. Jest on składany najczęściej przez któregoś z rodziców podczas trwania postępowania rozwodowego, które toczy się przed Sądem Okręgowym. Możliwe jest też również złożenie takiego wniosku do sądu jeśli rodzice nie są małżeństwem lub są małżeństwem, które żyje oddzielnie i nie toczy się postępowanie o rozwód. W takiej sytuacji właściwym...
Czytaj więcej

Podział majątku

Podział majątku Po orzeczeniu przez Sąd rozwodu bądź separacji jeśli podczas trwania małżeństwa obowiązywał małżonków ustrój wspólności majątkowej (małżonkowie nie podpisali intercyzy) to mogą oni podzielić majątek, który zgromadzili będąc małżeństwem. Podziału majątku można dokonać: – w drodze umowy w sytuacji gdy małżonkowie osiągnęli porozumienie co do przejęcia konkretnych składników majątkowych jak również wysokości ewentualnej spłaty – poddać podział majątku...
Czytaj więcej

Doszło do zatrzymania / aresztowania

Zatrzymanie Zatrzymanie jest środkiem przymusu, który jest stosowany przez funkcjonariuszy policji oraz inne uprawnione służby. Maksymalny czas trwania zatrzymania to 72 godziny. Zgodnie z art. 244 kpk, zatrzymanie ma miejsce w sytuacji, gdy: – jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić...
Czytaj więcej

Jestem oskarżony przez prokuraturę o popełnienie przestępstwa

Jestem oskarżony przez prokuraturę o popełnienie przestępstwa Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia do Sądu oraz osobę, wobec której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (art. 71 § 2 k.p.k.) Prawa oskarżonego Mając status oskarżonego, zyskujesz wiele uprawnień, których nie miałeś na etapie postępowania przygotowawczego, a warto o nich pamiętać. Głównymi i najważniejszymi z nich...
Czytaj więcej

Jestem podejrzanym – został mi postawiony zarzut lub zarzuty

Jestem podejrzanym – został mi postawiony zarzut lub zarzuty W naszym życiu zdarzają się sytuacje, w których wzbudzamy zainteresowanie organów ścigania spowodowane czy to naszym działaniem, bądź też innych osób lub zupełnie przypadkowo. Zawsze przy powstaniu takich okoliczności powinno się interweniować. W przypadku bycia podejrzanym nasza bierność może nam tylko zaszkodzić. Zatem tak ważna znajomość naszych praw i obowiązków dotyczących...
Czytaj więcej

Jestem pokrzywdzony przez sprawcę przestępstwa

Jestem pokrzywdzony przez sprawcę przestępstwa Padłeś ofiarą przemocy? Ktoś Cie pobił, oszukał albo znieważył? Zostałeś pokrzywdzony bezprawnym działaniem innej osoby? Jeśli odczuwasz, że zostałeś w jakikolwiek sposób skrzywdzony, powinieneś interweniować ! Pamiętaj, że Twoje dobra takie jak : mienie, zdrowie, wolność, godność są pod ochroną prawną. Powinieneś złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli którekolwiek Twoje dobro zostało naruszone w...
Czytaj więcej

Będę zeznawał w charakterze świadka

NIEZBĘDNIK ŚWIADKA Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na wezwanie i pozostawać w dyspozycji organu procesowego do momentu zakończenia czynności (art. 177 k.p.k.) Świadek ma obowiązek złożenia zeznań (art. 177 k.p.k.) Obowiązek złożenia przyrzeczenia przez rozpoczęciem zeznań (art. 187 k.p.k.) Prawo odmowy  złożenia zeznań i uchylenia się od odpowiedzi na pytanie (art. 182 – 183 k.p.k.)...
Czytaj więcej

Jestem podejrzanym w związku z przestępstwem/ wykroczeniem skarbowym

Jestem podejrzanym w związku z przestępstwem/wykroczeniem skarbowym Co do zasady tok postępowania w sprawach przestępstw skarbowych podlega takim samym regulacjom jak postępowanie w zwykłych sprawach karnych. Dlatego uwagi i rady podane w innych artykułach odnoszących się do postępowania karnego, są odpowiednie także dla tego rodzaju przestępstw. Przepisy kodeksu karnego skarbowego zawierają również kilka nieznanych zwykłej procedurze karnej regulacji. Dlatego mając...
Czytaj więcej

Rozprawa przed sądem – na co zwrócić uwagę?

Rozprawa przed Sądem – na co zwrócić uwagę ? Niezbędnik oskarżonego – masz prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania odpisów i czynienia kserokopii (art. 156 k.p.k.) – masz prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w sytuacji gdy nie władasz w wystarczającym stopniu językiem polskim (art. 72 § 1 k.p.k) – masz prawo zadawania pytań wszystkim osobom przesłuchiwanym na rozprawie...
Czytaj więcej

Jak wybrać prawnika?

Jak wybrać prawnika? Często decydując się na reprezentację stajemy przed problemem wyboru prawnika. Zwłaszcza w sprawach karnych w których doszło do aresztowania lub zatrzymania musimy jak najszybciej podjąć decyzję. Z uwagi na mnogość kancelarii adwokackich dokonanie wyboru może okazać się nie lada wyzwaniem. Jakie zatem należy podjąć czynności, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu? Ważne jest to, aby adwokat któremu chcemy...
Czytaj więcej